Кострижівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

ВІДПОВІДНО ДО ЯКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З РЕЄСТРУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ?

Дата: 07.06.2023 16:02
Кількість переглядів: 56

 

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII визначає основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»:

Пенсійний фонд України у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, надає Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформацію:

про створення підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті.

Порядок та форму надання Пенсійним фондом України Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування затверджено постановою правління Пенсійного фонду України 10.03.2023 №14-2, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.03.2023 за №457/39513.

У ЯКОМУ ФОРМАТІ ТА З ЯКОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ ВІДБУВАЄТЬСЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З РЕЄСТРУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ»?

Порядок надання Пенсійним фондом України Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України 10.03.2023 №14-2, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.03.2023 за №457/39513.

Цей Порядок визначає процедуру надання Пенсійним фондом України Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб здійснюється на центральному рівні в електронній формі за формою, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 10 березня 2023 року № 14-2, щоквартально до 25 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, наростаючим підсумком в розрізі місяців.

Суб’єктами інформаційного обміну є:

Пенсійний фонд України;

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ НАДАЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ З РЕЄСТРУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ»?

Порядок надання Пенсійним фондом України Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України 10.03.2023 №14-2, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.03.2023 за №457/39513 передбачає надання інформації:

про створення підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

необхідної для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, відповідно до нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Інформація з реєстру застрахованих осіб містить актуальні на дату та час її формування відомості.

ДЕ В ОСОБИСТОМУ КАБІНЕТІ НА ВЕБПОРТАЛІ ПФУ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ?

Розрахунки сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю формує Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю та передає до Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України надсилає їх роботодавцям через електронні кабінеті на вебпорталі електронних послуг у розділ “Документи” - вкладка “Адміністративно-господарські санкції” протягом п’яти календарних днів з дня їх одержання від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Інформація відображається за таким переліком атрибутів:

- дата оповіщення страхувальника;

- рік;

- сума боргу;

- образ документа - іконка, призначена для отримання образу документу - відкриття документу у форматі PDF;

- електронний документ - іконка для збереження електронного документу у вигляді файлу формату .p7s, який містить кваліфікований електронний підпис керівника Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

ЧОМУ ІНФОРМАЦІЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ В ОСОБИСТОМУ КАБІНЕТІ НА ВЕБПОРТАЛІ ПФУ?

Відповідно до статті 19 Закону Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»:

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щороку до 10 березня в автоматизованому режимі з використанням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Централізованого банку даних з проблем інвалідності здійснює визначення підприємств, установ та організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, які не забезпечили виконання у попередньому році нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, та надсилає їм розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік, обчислених відповідно до статті 20 цього Закону.

Розрахунок надсилається у формі електронного документа через електронні кабінети підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у формі та порядку, визначених Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю спільно з Пенсійним фондом України.

ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО ПОРЯДКУ ТА В ЯКІЙ ФОРМІ НАДСИЛАЄТЬСЯ РОЗРАХУНОК СУМ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ НОРМАТИВУ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІК ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ НА ВЕБПОРТАЛІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ?

Відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»: постановою правління Пенсійного фонду України від 10.03.2023 №14-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.03.2023 р. за №456/39512 та наказом Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю від 10.03.2023 №17, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.03.2023 за № 456/39512, затверджено Порядок надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік.

Розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій в електронній формі через електронні кабінети на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надається у вигляді файлу формату .p7s, який містить кваліфікований електронний підпис керівника Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", вирішуються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю або в судовому порядку.

ЧИ МОЖЛИВО ПРОВЕСТИ КОРИГУВАННЯ ДАНИХ, ЯКІ НАДАНІ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ»?

Порядок та форму надання Пенсійним фондом України Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України 10.03.2023 №14-2, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.03.2023 за №457/39513.

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб здійснюється на центральному рівні в електронній формі за формою, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 10 березня 2023 року №14-2, щоквартально до 25 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, наростаючим підсумком в розрізі місяців.

Дані до Реєстру застрахованих осіб вносяться на підставі відомостей, що надходять з джерел, визначених статтею 18 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загаль-нообов’язкове державне соціальне страхування».

У Реєстрі застрахованих осіб накопичується, зберігається, автоматично обробляється інформація про фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціально-му страхуванню відповідно до законодавства, та інформація, необхідна для обчислення і призначення страхових виплат за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування в тому числі зі звітності та повідомлень про прийняття працівника на роботу та інших джерел, передбачених законодавством.

Наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020р. №773, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 р. за №1304/35587, затверджено форму Податкового розрахунку, Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку (далі – Порядок №773).

З урахуванням положень статті 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», пункту 51.1 статті 51 Податкового кодексу України встановлено щоквартальне подання звітності про нарахування і сплату, зокрема, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Відомості зі звітів платників, поданих до Державної податкової служби України відповідно до вимог Порядку №773, передаються Державною податковою службою України до Пенсійного фонду України в Порядку міжвідомчого обміну, за погодженими протоколами обміну.

Порядок заповнення Заголовної частини, Розділів І, ІІ, ІІІ Податкового розрахунку визначає Розділ ІІІ Порядку №773.

Заповнення додатків до Податкового Розрахунку, що містять інформацію щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу, здійснюється відповідно до Розділу IV Порядку №773.

Порядок проведення коригувань визначений розділом V Порядку 773.

Коригування поданих і прийнятих Розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.

На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.

Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.

Тобто для проведення коригувань платнику податків необхідно сформувати та подати Розрахунок з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий», який має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01-05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються.

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь