A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кострижівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Бюджет 2022

Дата: 31.12.2021 12:01
Кількість переглядів: 617

                                                                 

 

                                                        УКРАЇНА                                                                 

КОСТРИЖІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

23 грудня 2021 року

5-9/2021

 

Про місцевий бюджет

Кострижівської селищної територіальної громади

 на 2022 рік

 

(24525000000)

код бюджету

                      

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», прийнятим Верховною радою України 02.12.2021 року, Кострижівська селищна рада ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 28 204 700 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – у сумі 27 784 700 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – у сумі 420 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 28 204 700 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – у сумі 27 784 700 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – у сумі 420 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі
 5
 000 грн., що становить 0,018 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Відповідно до частини 10 статті 23 Бюджетного Кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради, селищному голові у міжсесійний період селищної ради, приймати рішення, розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частин селищного бюджету, вносити зміни до перерозподілу видатків між кодами програмної класифікації загального та спеціального фондів бюджету в разі надання, збільшення (зменшення) селищній раді обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів області, з наступним внесенням змін до рішення про селищний бюджет шляхом подачі рішень, розпоряджень на затвердження  на черговій сесії селищної  ради.

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році у сумі 1 470 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити відомчу класифікацію видатків селищного бюджету на 2021 рік згідно з додатком  6 до цього рішення.

6. Затвердити «Перелік бюджетних установ, фінансування яких буде здійснюватися з селищного бюджету територіальної громади в 2022 році», згідно додатку 5 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені п.10 ч.1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69¹ та ч.1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. З метою дотримання збалансованості селищного бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до селищного бюджету.

11. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

12.  Надати право фінансовому відділу Кострижівської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

13. Надати право фінансовому відділу Кострижівської селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

14. Надати право фінансовому відділу Кострижівської селищної ради здійснювати відображення змін до розпису бюджету селищної територіальної громади у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямками видатків головних розпорядників коштів бюджету селищної ради за відповідними кодами.

15. Головним  розпорядником коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішення відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити у повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2022 рік.

16. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, фінансовий відділ селищної ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

17. Відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету селищної ради, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, приймати рішення щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, планування, цін та правоохоронної діяльності.

18. Установити, що у випадках, коли структурні підрозділи селищної ради, депутати селищної ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з селищного бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків селищного бюджету.

19. Доручити голові  Кострижівської селищної ради укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень ради.

20. Здійснювати фінансування комунальних послуг установ охорони здоров’я І рівня медицини (Кострижівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів с.Звенячин та Прилипче)  протягом 2022 року згідно прийнятих програм.

21. Рішення набуває чинності з 1 січня 2022 року і діє до 31 грудня 2022 року.

22. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб-порталі Кострижівської селищної ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

24. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом обов’язків та начальника фінансового відділу Кострижівської селищної ради.

25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради та постійну комісію з фінансово-економічних питань та бюджету, планування, цін та правоохоронної діяльності.  

 

 

Селищний голова                                                           Віталій БЕРКОВСЬКИЙ

                Додаток1

                Додаток2

                Додаток3

                Додаток4

                    Додаток5

                    Додаток6

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь