A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кострижівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

8-4-2021 Програма цивільного захисту

Дата: 06.04.2021 11:13
Кількість переглядів: 1004

                                                                                                                                    проєкт

УКРАЇНА

 Кострижівська селищна рада

 Заставнівського району  Чернівецької області

4 сесія VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

«12» березня 2021 року                   № 2-4/2021                     смт. Кострижівка

 

Про затвердження Місцевої цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Кострижівської селещної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки

 

З метою підвищення рівня цивільного захисту населення і території Кострижівської селещної ради ОТГ від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, створення умов для ефективного використання сил і засобів цивільного захисту, прийняття кваліфікованих, ефективних і якісних рішень під час реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території від їх наслідків, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Місцеву цільову соціальну Програму розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Кострижівської селещної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки (далі - Програма, що додається).
 2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  лише за умови виконання селищного бюджету на 105%. 
 3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, соціального захисту населення  та  підприємницької  діяльності і з питань освіти, культури,  спорту, охорони здоров’я, організації дозвілля та відпочинку молоді.

 

Селищний голова                                   Віталій БЕРКОВСЬКИЙ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення 4 сесії VIIІ скликання

Кострижівської селищної ради

Чернівецького району Чернівецької області

від 12.03.2021 року

8-4/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЦЕВА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації на території Кострижівської селещної ради ОТГ
Чернівецького району Чернівецької області

на 2021-2024роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смт. Кострижівка 2021 рік

Зміст

 

1. Вступ.

 

2. Загальні положення Місцевої цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Кострижівської селещної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки, (далі - Програма).

 

3. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма.

 

4. Мета Програми.

 

5. Шляхи і засоби розв'язання проблем, строки та етапи виконання Програми.

 

6. Завдання та результати виконання Програми.

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

8. Додаток 1: Паспорт Програми.

 

9. Додаток 2: Ресурсне забезпечення Програми.

 

10. Додаток 3: Напрямки діяльності та заходи з реалізації Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВСТУП

 

Місцева цільова соціальна Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Кострижівської селещної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки (далі - Програма) розроблена на основі реалізації завдань, визначених:

 • Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VІ;
 • Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456- VІ;
 • Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05 № 280/97-ВР;
 • Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і території  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, затвердженою Законом України від 07.06.2012 № 4909-VІ;
 • Положенням про єдину державну систему цивільного захисту затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11;
 • Переліком суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 763.

 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямів: розвитку цивільного захисту, пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування, який здійснювався через вивчення стану справ у місті та виявлення проблем.

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та  недоліки, які можуть бути вирішені за участі органів державної влади місцевого самоврядування міста, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурс та фінансових можливостей.

Програма - це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Кострижівської селищної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області.

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Одним із небезпечних явищ, які наносять шкоду населенню і території,  збитки народно-господарському комплексу, є пожежі.

За останні 2 роки на території Кострижівської селищної ради ОТГ сталося 11 пожеж на гасіння яких залучався підрозділ ДПРЧ-5 Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Викликає занепокоєння стан протипожежного водопостачання ОТГ. Від необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання  залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і значних матеріал збитків. Відсутність справних джерел протипожежного водопоста призводить до того, що пожежі ліквідовуються із залученням додаткових сил та засобів, а це збільшує масштаб пожежі, час та фінансові витрати на її ліквідацію.

Проблемним питанням залишається стан пожежної безпеки бюджетних установ, зокрема, лікувальних та установ соціального захисту населення, дошкільних і навчальних закладів ОТГ.

Протягом останніх років не виділяються кошти на капітальну  модернізацію об'єктів пожежно-рятувальної служби, їх реконструкцію та  капітальний ремонт, придбання аварійно-рятувальної і спеціальної пожежної техніки, засобів зв'язку, пожежно-технічного та рятувального обладнання.

Відсутня сучасна система оповіщення та інформування населенні про надзвичайні ситуації. Обладнання системи встановлено ще за радянських часів і не відповідає вимогам сьогодення.

Актуальним питанням для ОТГ є захист населення, земельних угідь і  господарських об'єктів від шкідливої дії паводкових вод. Кліматичні умови області щорічно спричиняють формування декількох руйнівних паводків з підйомом води у річках і потічках. Паводки призводять до розмиву берегів і затоплення земельних угідь та господарських споруд.

Потребує покращення стан матеріально-технічного резерву ОТГ випадок виникнення надзвичайної ситуації.

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших підходів  до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним умовам на  рівні комплексного підходу до наявних форм і методів забезпечення безпеки населення і територій, техногенним та природним надзвичайним ситуація.

На сьогодні розміри негативних наслідків від надзвичайних ситуацій і  пожеж значною мірою стримуються завдяки активному реагуванню місцевого пожежно-рятувального підрозділу, а також особового складу при виконанні своїх службових обов'язків.

Не секрет, що недостатнє державне фінансування створює ряд проблем пожежно-рятувальному підрозділу у виконанні завдань за призначенням, що вимагає вжиття організаційних, фінансових та інженерно-технічних заходів як зі сторони місцевих органів виконавчої влади, так і зі сторони органу місцевого самоврядування.

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій може бути досягнуто завдяки ресурсному забезпеченню Місцевої цільової соціальної  Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та  запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Кострижівської селищної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки.

 

4. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є реалізація державної політики щодо запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективне функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту для забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території міста від їх наслідків, забезпечення відповідного готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

5. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, СТРОКИ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2021-2024 років комплексу заходів спрямованих на:

 • забезпечення пожежної безпеки, в тому числі на об'єктах з масовим перебуванням людей, покращення стану протипожежного водопостачання та  створення під'їзних шляхів до вододжерел;
 • проведення паспортизації потенційно-небезпечних об'єктів та створення на них локальних систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення персоналу зазначених об'єктів у разі виникнення аварії та населення у зонах можливого ураженя;
 • проведення інвентаризації та контролю за використанням захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);
 • проведення обстеження території ОТГ на наявність вибухонебезпечних предметів, що залишилися від попередніх війн та їх знешкодження;
 • удосконалення організаційно-штатної структури пожежно-рятувального підрозділу;
 • придбання спеціальної техніки та обладнання для пожежно-рятувального та житлово-комунального підрозділів;
 • проведення інформаційно-роз'яснювальної, пропагандистської роботи серед населення, зокрема, серед підлітків, молоді та соціально незахищених верств населення;
 • розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації органів цивільного захисту;
 • забезпечення вимог щодо облаштування та функціонування місць масового відпочинку населення на воді;
 • постійного та обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування  державною аварійно-рятувальною службою потенційно-небезпечних об'єктів, розташованих на території міста;
 • створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації  надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

 

Виконання Програми здійснюватиметься протягом чотирьох років, тобто поетапно кожного року з 2021 по 2024 роки.

Вартість Програми є плановою, що обчислена із цін на товари, роботи і  послуги на момент її прийняття. Конкретний розмір фінансового ресурсу та  напрями (заходи) його використання визначаються щорічно в місцевому бюджеті та змінах до нього.

6. ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Головні завдання Місцевої цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування  на надзвичайні ситуації на території Кострижівської селещної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки спрямовані на  розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, вдосконалення і підтримку аварійно-рятувальної служби, створення правових, організаційно-економічних умов для їх розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б сприяли:

 • забезпеченню належного рівня безпеки населення і захисту територій  Чернівецької області, об'єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • підвищенню ефективності функціонування сил цивільного захисту та  системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям;
 • зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків;
 • зменшенню кількості постраждалого населення та загиблих людей від надзвичайних ситуацій;                   -
 • організації забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж;
 • рятуванню людей, проведенню пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних, технічних робіт та інших заходів;
 • підвищенню рівня готовності пожежно-рятувального та житлово-комунального підрозділів до дій за призначенням.

 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію Кострижівської селещної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності пожежно-рятувального підрозділу до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожежно-рятувального підрозділу до дій запризначенням,  мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, покращити стан техногенної безпеки об'єктів комунальної власності невідкладно реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природого характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати  навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Внаслідок технічного дооснащення місцевого пожежно-рятувального підрозділу, покращення його матеріальної бази та створення матеріального резерву ОТГ, буде забезпечено повний обсяг заходів з попередження і  реагування на надзвичайні ситуації та події на території Кострижівс селещної ради ОТГ Чернівецької області, оповіщення людей, зниження  кількості нещасних випадків та створення безпечних умов для життєдіяльньності громадян.

Повне виконання заходів Програми забезпечить належне функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту для зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на  Заставнівський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, 5 Державну пожено-рятувальну частину Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, постійні комісії Кострижівської селищної ради ОТГ з питань промисловості, житлово-комунального господарства, соціального захисту населення  та  підприємницької  діяльності і з питань освіти, культури,  спорту, охорони здоров’я, організації дозвілля та відпочинку молоді.

 

 

 

 

Додаток 1
до Програми

1. ПАСПОРТ

Місцевої цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Кострижівської селищної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки

 

 1.  

Найменування Програми

Місцева цільова соціальна Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на територі Кострижівської селищної  ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки

 1.  

Ініціатор розроблення Програми

Заставнівський районни сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

 1.  

Підстава для розроблення Програми

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VІ;

Закон України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» від 07.06.2012 №4909-VІ;

Бюджетний кодекс України від  08.07.2010 року №2456- VІ.

 1.  

Розробник Програми

 

Заставнівський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

 1.  

Відповідальні виконавці Програми

Заставнівський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

5-Державна пожежно- рятувальна частина Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області;

 1.  

Учасники Програми

5-Державна пожежно- рятувальна частина Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області; організації, що підпадають під дію програми.

 1.  

Строки реалізації Програми

Протягом 4 років (2021 - 2024 роки)

 1.  

Джерела фінансування Програми

Бюджет Кострижівської

селищної ради ОТГ; Спецкошти підприємств, установ, організацій, що підпадають під дію Програми

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.), в т.ч. бюджетних коштів:

600

9.1

бюджетні кошти Кострижівської селещної ради ОТГ

600

9.2

Спецкошти підприємств, установ, організацій, що підпадають під дію Програми

 

 

 

Секретар селищної ради                                     Ірина ПРИЙМАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Програми

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Місцевої цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Кострижівської селищної ради ОТГ Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми

Роки виконання

Всього витрат на  виконання  Програми (тис. гри.)

 

2021

2022

2023

2024

2021-2024 роки

1

2

3

4

5

6

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

120

140

160

180

600

бюджетні кошти Кострижівської селещної ради ОТГ

120

140

160

180

600

спецкошти підприємств, установ, організацій, що підпадають під дію Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                     Ірина ПРИЙМАК

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь