Кострижівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

5-4-2021 Про створення опорного закладу освіти

Дата: 06.04.2021 11:02
Кількість переглядів: 541

                                                                                                                                                   проєкт

УКРАЇНА

 Кострижівська селищна рада

 Чернівецького району  Чернівецької області

4 сесія VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

«16» квітня 2021 року                   № 5-4/2021                     смт. Кострижівка

 

Про створення Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області та його філії

_______________________________________________________________

Керуючись п.30 ст.26 та п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підп.2.п.4 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження типового положення про філію» №1568 від 16.12.2017, постанови Кабінетів Міністрів України «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти» №532 від 19.06.2019 року, рішення селищної ради №3-13/2019 від 17.12.2019 року «Про затвердження Положення про освітній округ, опорний заклад Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області та Положення про філію закладу освіти Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області» та з метою приведення мережі закладів загальної середньої освіти до реальних потреб громади, забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Кострижівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області шляхом реорганізації комунального закладу Кострижівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області (код ЄДРПОУ – 22850526), що розташована за адресою: 59410, Чернівецька  область, Чернівецький район, смт. Кострижівка, вул. Заводська, 60Б, а також реорганізації (приєднання) Прилипченського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області (код ЄДРПОУ – 22850905), що знаходиться за адресою: 59412, Чернівецька  область, Чернівецький район с. Прилипче, вул. Центральна, 29.

2. Затвердити Статут Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області згідно додатку 1.

3. Утворити Прилипченську філію I ступеня  Кострижівського опорного закладу загальної середньої  освіти I-III ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області, що знаходиться за адресою: 59412, Чернівецька  область, Чернівецький район с. Прилипче, вул. Центральна, 29.

4. Затвердити Положення про Прилипченську філію I ступеня  Кострижівського опорного закладу загальної середньої  освіти I-III ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області згідно додатку 2.

5. Припинити юридичну особу: Прилипченський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області (код ЄДРПОУ – 22850905).

6. Створити комісію з реорганізації (приєднання) до Кострижівського опорного закладу освіти I-III ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області (код ЄДРПОУ – 22850526) Прилипченського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області (код ЄДРПОУ – 22850905) згідно додатку 3.

7. Комісії з реорганізації (приєднання) в установленому порядку здійснити заходи щодо реорганізації (приєднання) навчальних закладів згідно чинного законодавства.

8. Доручити начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Кострижівської селищної ради  Токарчук О.В.:

8.1. Здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з реорганізацією (шляхом приєднання) зазначеного навчальних закладів, у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.

8.2. Провести попередження керівників зазначених навчальних закладів  про зміну істотних умов праці в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України (2 місяці, згідно ст. 32, ч.1 ст.40 КЗпПУ).

8.3. Директору Кострижівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради Васильєвій О.В. та директору Прилипченського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Малярик М.Д. в установленому законом порядку повідомити працівників про зміну істотних умов праці в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України (ст.32, ч.1 ст.40 КЗпПУ).

8.4. Здійснити організаційні заходи та забезпечити функціонування Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області та його філії з 01.09.2020 року.

9. Дане рішення набуває чинності з 29.05.2020 року.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, культури,  охорони здоров’я та навколишнього середовища.

 

 

Селищний голова                                   Віталій Берковський

Додаток 1

до рішення селищної ради

                                                                       від 16.04.2021 №5-4/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Прилипченську філію І ступеня

Кострижівського опорного закладу

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищої ради Чернівецького району Чернівецької області

 

1.Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та  основні засади функціонування  Прилипченської філії І ступеня Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області.

2. Прилипченська філія І ступеня Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області (далі – філія) -  територіально відокремлений структурний підрозділ ступеня Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області (далі – Кострижівський ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів), що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі Типового положення. Філія може мати штамп та вивіску із своїм найменуванням.

Філія забезпечує здобуття початкової загальної (І ст.).

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

3. Засновником та власником філії є Кострижівська селищна рада (далі – засновник).

4. Філія створена внаслідок реорганізації (приєднання) Прилипченського закладу загальної середньої освіти І ступеня Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області, що знаходилася за адресою: 59412, Чернівецька  область, Чернівецький район с.Прилипче, вул. Центральна, 29 (код ЄДРПОУ – 22850905)до  Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області згідно рішення Кострижівської селищної ради від 27.02.2020 р. №6-14/2020 «Про створення Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області та утворення ого філії». Правонаступником майна, прав, обов’язків та трудових відносин філії є опорний заклад.

5. Філія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Положенням, затвердженим засновником та Типовим положенням про філію.

 

6. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів Кострижівський ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів.

7. Найменування філії має відповідати  Вимогам до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680.

Повна назва: Прилипченська філія І ступеня Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області.

Скорочена назва: Прилипченська філія І-II ступенів.

Філія знаходиться за адресою:. 59412, Чернівецька  область, Заставнівський район с.Прилипче, вул. Центральна, 29

8. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Філію засновник. При реорганізації і ліквідації філії працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно із  законодавством України про працю.

 

ІІ. Організація освітнього процесу

1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Типовим положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Кострижівський ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів.

3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення  учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016.

6. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

7. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.

8. Філія несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державоюза:

1) безпечнi умови освiтньої дiяльнотi;

2) дотримання державних стандартiв освiти.

9. У філії визначена державна мова навчання – українська.

10. Філія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна опорному закладу.

11. Філія не відповідає за зобов'язання опорного закладу.

12.Філія здійснює освітній процес за груповою та індивідуальною формою навчання. Індивідуальне навчання у філії організовується відповідно до положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

13. Навчальний рік у філії починається  1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

           14. Структура навчального року  (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються опорним закладом у межах часу,  передбаченого  навчальним планом.

15. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

16. Тривалість уроків у філії становить: у перших класах 35 хвилин, у других-четвертих класах 40 хвилин.

17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 30 хвилин.

18. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

         Філія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

19. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

20. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та  навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

         Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

        

ІІІ. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів, що розробляється і затверджується керівником Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів на підставі чинних Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Типові штатні нормативи) за погодженням із Засновником.

2. Філію очолює завідувач. Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

         3. Завідувач філією:

1) здійснює керівництво педагогічним колективом;

2) створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

3) порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття та звільнення працівників філії;

4) організовує освітній процес забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

5) відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

6) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

7) забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

8) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

9) сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

10) вживає заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до опорного закладу, Статутом опорного закладу та цим Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

11) забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 

12) вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

13) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

14) щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи;

15) порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

16) здійснює контроль за якістю роботи педагогів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії;

17) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

4. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів.

5. Керівник Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії. Педагогічні працівники Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в Кострижівському ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів та його філії (філіях).

6. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів та беруть участь у її засіданнях.

7. Методична робота у філії є складовою методичної роботи Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів.

8. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів  є обов’язковими для виконання філією. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

ІV. Кадрове забезпечення філії

1. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації призначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу,  може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

2. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

4. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об'єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підбитті підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо.

5. Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою,  дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

6. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

 

V. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»«Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів його засновником або уповноваженим ним органом.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5. Майно Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

6. Кострижівський ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована філія. Бухгалтерський облік  здійснюється через централізовану бухгалтерію

 

VІ. Зміни та доповнення до Положення

1. Зміни та доповнення до Положення про філію вносяться засновником за поданням завідувача філії та  директора опорного закладу.

 

 

 

Селищний голова                                   Віталій Берковський

 

 

 

Додаток 2

до рішення селищної ради

                                                                       від 16.04.2021 № 5-4/2021

 

СКЛАД

комісії з реорганізації  (приєднання) до Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради Прилипченського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Кострижівської селищної ради

 

№ з/п

П.І.Б.

Займана посада

Посада в комісії з припинення

 

Піцек С.І.

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Голова комісії

 

Токарчук О.В. 

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Кострижівської селищної ради

Заступник голови комісії

 

Бураковська А.М.

Державний реєстратор ЦНАП Кострижівської селищної ради

Секретар

комісії

 

Череп П.В.

Староста Прилипченського старостинського округу №2

Член комісії

 

Васильєва О.В.

 

Директор Кострижівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради

Член комісії

  1.  

Малярик М.Д.

Директор Прилипченського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Кострижівської селищної ради

Член комісії

 

Симака О.М.

Головний бухгалтер Кострижівської селищної ради

Член комісії

 

Божисько І.В.

Головний державний соціальний інспектор, інспектор праці

Член комісії

 

 

 

 

 

Селищний голова                                   Віталій Берковський


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь