Кострижівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

4-4-2021Служба у справах дітей

Дата: 06.04.2021 10:58
Кількість переглядів: 1054

                                                                                                                                                    проєкт

УКРАЇНА

 Кострижівська селищна рада

 Чернівецького району  Чернівецької області

4 сесія VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

«16» квітня 2021 року                   № 4-4/2021                     смт. Кострижівка

 

Про створення Служби у справах дітей Кострижівської селищної ради

__________________________________________________________________

З метою належної організації роботи Кострижівської селищної ради з дітьми, враховуючи положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 року № 44/25, якою проголошено Конвенцію про права дитини, Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 року № 2558-ІІІ, «Про охорону дитинства»  від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ від 13.01.2005 року, № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»  від 13.01.2005 року №2342-ІV, «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 року №2671-VІІІ, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 19.02.2017 року №20/95-ВР, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Створити Службу у справах дітей Кострижівської селищної ради.
  2. Затвердити Положення  про Службу у справах дітей виконавчого комітету Кострижівської селищної ради(Додаток №1).
  3. Затвердити посадову інструкцію начальника Служби у справах дітей Кострижівської селищної ради. (Додаток 2) 
  4. Призначити на посаду в.о. начальника Служби у справах дітей Кострижівської селищної ради Божиська І.В.
  5. Доручити виконуючому обов’язки начальника Служби у справах дітей подати документи на державну реєстрацію згідно чинного законодавства.
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури,  спорту, охорони здоров’я, організації дозвілля та відпочинку молоді

 

Селищний голова                                   Віталій Берковський

Додаток № 1

до рішення 4 сесії VIIІ скликання

Кострижівської селищної ради

від 12.03.2021 року

2-4/2021                                           

 

Положення

про Службу у справах дітей Кострижівської селищної ради

 

1. Служба у справах дітей Кострижівської селищної ради (далі - Служба) є органом Кострижівської селищної ради, утворюється Кострижівською селищною радою і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

2. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна селищному голові.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету розпорядженнями та дорученнями селищного голови, рішеннями сесії та виконкому, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Служби є:

1) реалізація на території Кострижівської селищної ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Кострижівської селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

5. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує розроблення   і  здійснення  на  території Кострижівської селищної ради заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх  фізичного,  інтелектуального  і  духовного  розвитку,  запобігання  дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню  дітьми правопорушень;

2) надає   місцевим   органам   виконавчої  влади  і  органам  місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,   сприяє усиновленню;

4) подає пропозиції до проектів регіональних та місцевих програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних  виховних  установах  Державної кримінально-виконавчої служби, дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  у  сім'ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

7) разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої  влади,  науковими  установами  організовує  і проводить   соціологічні   дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для дітей,   центрам   соціально-психологічної   реабілітації   дітей, соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка),   здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

9) організовує   і  проводить  разом  з  іншими  структурними підрозділами    Кострижівської селищної ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) розробляє   і  подає  на  розгляд Кострижівської селищної ради та на засідання виконавчого комітету Кострижівської селищної ради пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей;

11) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок);

12) надає      потенційним      усиновлювачам,      опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною;

13) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

14) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

16) бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей;

17) готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;

18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

19) розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

21) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

22) надає адміністративні послуги;

23) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

24) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

25) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

26) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

27) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

28) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального та місцевого розвитку;

29) розробляє проєкти рішень Кострижівської селищної ради та рішень виконавчого комітету Кострижівської селищної ради, розпоряджень голови Кострижівської селищної ради, у межах визначених повноважень;

30) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

31) бере участь у розробленні проєктів рішень Кострижівської селищної ради та рішень виконавчого комітету Кострижівської селищної ради, розпоряджень голови Кострижівської селищної ради, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

32) бере участь у підготовці звітів голови Кострижівської селищної ради для їх розгляду на засіданні сесії Кострижівської селищної ради та засіданні виконавчого комітету Кострижівської селищної ради;

33) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Кострижівської селищної ради;

34) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

35) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

36) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

37) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

38) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

39) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

40) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, передає їх до архіву Кострижівської селищної ради;

41) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

42) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

43) забезпечує захист персональних даних;

44) здійснює інші функції, які випливають з покладених на службу завдань, відповідно до законодавства.

6. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які  є  обов'язкові  для  виконання  місцевими органами виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,    підприємствами, установами   та  організаціями  усіх  форм  власності,  посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів Кострижівської селищної ради,  відповідних  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень;

6) порушувати  перед Кострижівською селищною радою, органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

 7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у   закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;

10) здійснювати захист прав та законних інтересів дітей від імені  селищної ради, селищного голови (особи, що виконує його повноваження) в судах (самопредставництво) та інших органах;

11) запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення   прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до усунення таких причин;

 12) порушувати  перед  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

 13) укладати    в     установленому    порядку    угоди   про співробітництво з  науковими  установами,  жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об'єднаннями   громадян   і  благодійними організаціями;

 14) скликати в установленому  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити  особистий  прийом  дітей,  а також їх батьків, опікунів чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти  і  реалізовувати   власні   та   підтримувати громадські програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах, перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей.

7. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

9. Начальник служби:

1) здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) подає на затвердження Кострижівської селищної раді положення про службу, внесення змін до положення про службу;

3) подає на затвердження голові Кострижівської селищної ради посадові інструкції працівників служби, розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кострижівської селищної ради;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

6) звітує перед Кострижівською селищною радою про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу виконавчого комітету Кострижівської селищної ради;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії Кострижівської селищної ради та виконавчого комітету Кострижівської селищної ради питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) бере участь у засіданнях сесії Кострижівської селищної ради та виконавчого комітету Кострижівської селищної ради питань, що належать до компетенції служби;

10) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами та виконавчими органами Кострижівської селищної ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови Кострижівської селищної ради;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження Кострижівській селищній раді проєкти кошторису та штатного  розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами  у  межах   затвердженого  Кострижівською селищною радою кошторису служби;

14) погоджує призначення на посаду  та звільнення з посад працівників служби;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб служби;

16) здійснює повноваження з організації роботи працівників служби;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

18) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

20) На посаду начальника служби може бути призначена особа, яка має  вищу освіту  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на  службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше  3-х років або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5-х   років, вільно володіє українською мовою.

10. Накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою Кострижівської селищної ради.

11. Статус посадових осіб служби визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає Великогаївська сільська рада у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис служби затверджується селищним головою за пропозиціями начальника служби до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                             Ірина Приймак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення 4 сесії VIIІ скликання

Кострижівської селищної ради

від 12.03.2021 року

2-4/2021                                           

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника служби у справах дітей Кострижівської селищної ради

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1.Начальник служби у справах дітей Кострижівської селищної ради безпосередньо підпорядковується голові селищної ради.

1.2.Призначається або звільняється з посади розпорядженням голови селищної ради.

1.3.У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, рішеннями селищної ради, державних адміністрацій, які стосуються захисту прав та попередження правопорушень та бездоглядності серед дітей.

1.4. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи не менше 5 років, або загальний стаж роботи на державній службі не менше 3 років.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

2.1.Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми на території громади.

2.2.Розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та контроль за їх виконанням.

2.3.Інформування неповнолітніх з питань праці, навчання, дозвілля і відпочинку, разом з зацікавленими органами сприяння працевлаштуванню дітей.

2.4.Надання громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей у межах своєї компетенції.

2.5.3абезпечення пропаганди діяльності служби у засобах масової інформації.

2.6.Вживання заходів разом з органами опіки і піклування до захисту прав та інтересів дітей, які виховуються у сім’ях опікунів, закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

2.7.Аналізує стан справ щодо профілактики дитячої злочинності та соціально-правових умов утримання та виховання дітей в районі, вивчає статистичні дані причин та умов здійснення дітьми правопорушень і тенденції у їхньому середовищі.

2.8.Разом з кримінальною міліцією у справах дітей організовує роботу щодо запобігання дитячій бездоглядності, профілактиці правопорушень злочинів серед дітей.

2.9.Прийняття участі у роботі сесій Кострижівської селищної ради з питань, які входять у його компетенцію.

2.10.3абезпечення зв’язку з районними та обласними радами у питаннях опіки та піклування, виховної та профілактичної роботи серед дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей та сімей, які не забезпечують належне виховання та утримання дітей.

 

3.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

 

3.1.Начальник служби у справах дітей здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань, а також за роботу спеціалістів та уповноважених на громадських засадах у справах дітей при Кострижівській селищній раді.

3.2.Планує роботу служби та надає пропозиції до плану роботи селищної ради та виконкому селищної ради

3.3.3вертається до відповідальних державних органів, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури у разі порушення прав та інтересів дітей, з метою їх захисту.

3.4.Перевіряє стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти, позашкільних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, установах та організаціях, де працюють діти.

3.5.Скликає в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що входять в компетенцію служби у справах дітей.

3.6.Виходить з поданням до районного суду щодо прийняття заходів до батьків та опікунів, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків, згідно з чинним законодавством України.

3.7. Надання вищестоящим органам, управлінням та контрольно-наглядовим і судовим органам за запитом службою у справах дітей статистичної інформації стосовно соціально - правового становища дітей, соціальної та правової роботи з ними, профілактичної роботи з попередження бездоглядності та безпритульності дітей.

3.8.Розглядає в установленому порядку заяви, скарги, звернення громадян, вживає заходи до усунення причин, що викликають порушення прав дітей.

3.9.3дійснення постійного контролю за станом справ в районі з питань профілактики дитячих правопорушень та злочинності, опіки та піклування, правового захисту дітей.

 

4. ПРАВА

 

4.1.Начальник служби у справах дітей має право вносити пропозиції керівнику з відповідних питань та покращення здійснення на території громади профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень.

4.2.Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції служби.

4.3.Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.4.Отримує безкоштовно в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію, документи та статистичні дані, необхідні для виконання покладених на службу завдань.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

 

Начальник служби у справах дітей несе відповідальність за:

- збереження документації служби.

- забезпечення конфіденційності щодо соціального захисту дітей.

- дотримання законодавства у роботі служби.

- невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків.

- здійснення контролю за своєчасним виконанням посадових обов’язків спеціалістами служби.

 

 

 

Ознайомлений (а),

копію посадової інструкції отримав:_____________________________

                                                                                                                                               (підпис) (ініціали, прізвище)

 

                                                                                         “____” ________2021р.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь