Кострижівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

№ 7-3/2021 - Про Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти та затвердження складу конкурсної комісії

Дата: 03.02.2021 11:46
Кількість переглядів: 1730

УКРАЇНА

 Кострижівська селищна рада

 Заставнівського району  Чернівецької області

3 сесія VIIІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«28» січня 2021 року                       7-3/2021                     смт. Кострижівка

 

Про Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти та затвердження складу конкурсної комісії

__________________________________________________________________

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про освіту», частини 6 «Положення про освітній округ і опорний заклад освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року № 532, враховуючи лист Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 03.12.2020 року №01-31/3181 «Щодо приведення мереж закладів освіти до реальних потреб громади», рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, організації дозвілля та відпочинку молоді, з метою створення опорних закладів, забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти, забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої школи, селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти (додаток 1).
  2. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення опорного закладу освіти (додаток 2).
  3. Конкурсній комісії провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та їх філій.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, організації дозвілля та відпочинку молоді.

 

 

Селищний голова         печатка підпис                                  Віталій БЕРКОВСЬКИЙ

 

 

 

Додаток №1

до рішення 3 сесія VIIІ скликання №7-3/2021

від 28.01.2021 року

«Про Умови проведення

конкурсу на визначення

опорного закладу освіти

та затвердження складу

конкурсної комісії»

 

УМОВИ
проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти

 

І. Загальні положення

 

1. Дані Умови визначають порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти (далі - Конкурс).

2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти громади, створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами до здобуття якісної освіти, створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків, поглибленого вивчення предметів здобувачами освіти незалежно від їхнього місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи. Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (ст.13 п.2 Закону України «Про освіту»).

    Філія закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (ст.13 п.3 Закону України «Про освіту»).

  1. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу освіти, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти.
  2. Організатором Конкурсу є Кострижівська селищна рада.
  3. Учасниками конкурсу є заклади загальної середньої освіти спільної власності територіальної громади І-ІІІ ступенів.
  4. Рішення про оголошення конкурсу приймається Кострижівською селищною радою (далі - Засновник). Ініціатором оголошення конкурсу можуть бути: голова Кострижівської селищної ради, відділ освіти, заступник та депутати Кострижівської селищної ради.

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

  1. Конкурс проводиться у два етапи:

 І етап – підготовчий, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти району на участь у Конкурсі до відділу освіти Кострижівської селищної ради. Строк подачі заявок становить не більше 10 днів з дня оголошення конкурсу;

ІІ етап – основний, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу. Строк визначення переможця конкурсу становить не більше 7 днів з дня закінчення подачі заявок.

2. Для участі у І етапі керівнику закладу загальної середньої освіти необхідно подати до відділу освіти Кострижівської селищної ради заявку, до якої додаються такі документи:

1) план розвитку опорного закладу освіти (5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий для порівняння – 2019/2020 навчальний рік), який містить таку обов'язкову інформацію:

 - забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі освіти (проектна потужність закладу; кількість здобувачів освіти, що навчаються на території обслуговування опорного закладу освіти; кількість здобувачів освіти, які будуть підвозитися до опорного закладу освіти після консолідації мережі; маршрути підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання відповідно до розкладу уроків опорного закладу освіти та його філій (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

- освітні потреби здобувачів освіти у забезпеченні певних напрямів спеціалізації;

- мережа класів та їх наповнюваність;

- організація допрофільної підготовки та профільного навчання;

- організація безперешкодного (безбар'єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у т.ч. укомплектування бібліотечного фонду;

- зміцнення кадрового потенціалу;

- залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2) опис інвестиційних потреб опорного закладу (придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток педагогічних працівників тощо).

3) Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті Кострижівської селищної ради.

 

ІІІ. Критерії оцінювання та визначення переможця Конкурсу.


1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного закладу освіти (далі – Комісія).

2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.

3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10):

- освітні потреби здобувачів освіти у забезпеченні певних напрямів спеціалізації;

- здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;

- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об'єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, комп'ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету);

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

- зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.

4. Комісія працює на громадських засадах.

5. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується рішенням селищної ради. До складу конкурсної комісії в обов'язковому порядку включаються представники селищної ради, виконавчого апарату селищної ради, постійних комісій селищної ради.

6. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу).

7. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється простою більшістю від загального складу Комісії. При рівності голосів вирішальним є голос голови Комісії.

8. Рішення Комісії про визначення опорного закладу освіти подається до селищної ради для прийняття рішення про визначення опорного закладу освіти протягом п'яти днів з дня його прийняття.

9. Інші питання, що не врегульовані цими Умовами, визначаються чинним законодавством.

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення 3 сесія VIIІ скликання №7-3/2021

від 28.01.2021 року

«Про Умови проведення

конкурсу на визначення

опорного закладу освіти

та затвердження складу

конкурсної комісії»

Склад
конкурсної комісії на визначення опорного закладу освіти

 

 

Голова конкурсної комісії:

Піцек Сергій Іванович,

заступник голови селищної ради з питань діяльності виконавчих органів

Заступник голови конкурсної комісії:

Воврин Ярослав Володимирович,

Керуючий справами виконавчого комітету

Секретар конкурсної комісії:

Токарчук Олена Вікторівна,

начальник відділу освіти, культури,  та спорту

Члени конкурсної   комісії:

Симака Оксана Миколаївна,

головний бухгалтер селищної ради

 

Бужняк Галина Степанівна,

депутат селищної ради

 

Сліворська Валентина Василівна,

депутат селищної ради

 

Москалюк Ірина Миколаївна

депутат селищної ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь