Понеділок, 21 вересня 2020 06:01

Чернівцігаз інформує

Відповіді на проблемні запитання з точки зору законодавства України.

1. Порядок розрахунків за договором розподілу природного газу?

Кодекс ГРС пункт 1 і 2, глава 6, розділ VІ.

1. Розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

2. Річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за  газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу.

Газовий рік – з 01.10 до 30.09 щороку.

 Розмір тарифу – з 01.01.2020 по 31.06.2020 – 1,26 грн., а з 01.07.2020 – 1,44 грн з ПДВ.

Згідно з пунктом 6.6 Типового договору оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який є побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу.

2. Обсяг розподіленого газу для споживачів, в яких відсутнє споживання

Кодекс ГРС пункт 4 , глави 6, розділ VІ

Постановою НКРЕКП №580 від 06.03.2020р було внесено зміни до Кодексу газорозподільних систем щодо визначення обсягу річної замовленої потужності для нових побутових споживачів та/або їх об'єктів, що мають фактичний період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців, або для споживачів та/або їх об'єктів, у яких відсутнє споживання природного газу протягом усього попереднього газового року  (пункту 4 глави 6 розділу VI Кодексу ГРС). З урахуванням зазначеного, сформовані обсяги розподіленого та спожитого природного газу по об’єктах споживачів за попередній газовий рік (з 01.10.2018р по 30.09.2019р), який становить:

39 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

126 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.».

         

   3. За власні кошти прокладали труби.

 Оплата за послугу розподілу природного газу це насправді оплата за обслуговування газових мереж (робота АДС, ТО ГРО і мереж, дотримання режиму тисків, повірка ЛГ і інш), яке щоденно здійснює Оператор ГРМ незалежно від того за чиї кошти вони були збудовані. Це так само як, наприклад, ми купляємо за свої кошти автомобіль, а потім його техобслуговування і ремонт також змушені робити за свої кошти.

4. Чому нараховують за транспортування більше ніж фактично спожито за попередній рік?

Причиною цього є непередавання щомісячно показників лічильника із вини споживача внаслідок чого за попередній газовий рік  обліковується обсяг спожитого газу що перевищує обсяг фактичного споживання Кодексом ГРС не передбачено механізму для корегування зазначених обсягів.

5. Чи є штрафні санкції через несплату за транспортування газу?

Якщо споживач самостійно не припинив споживання газу на письмову вимогу Оператора ГРМ в зв’язку із наявним боргом, Оператор ГРМ має право нараховувати грошову компенсацію (штраф), що розраховується за формулою передбаченою в пункті 3 глави 7 розділу VI Кодексу ГРС

6. Карантин - сказали не платити – згідно з п.п.5 п.3 розд.ІІ Закону № 530-ІХ від 17.03.2020р. на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) заборонено припиняти надання послуги з розподілу за наявну заборгованість, але не вказано що не треба оплачувати дану послугу, також не заборонено оператору ГРМ звертатись до суду для примусового стягнення заборгованості, що потягне для Вас додаткові фінансові витрати на оплату судових витрат. Також зареєстровано законопроект згідно, якого можливе примусове стягнення 25% заробітної на оплату заборгованості за комунальні послуги. Припинення газопостачання із технічних причин не заборонено.

7. Чому донараховують за коефіцієнт приведення до стандартних умов?

Згідно з п.5.3 Типового договору розподілу природного газу (затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2498) за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр (м.куб.) природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі ГРС.

8. Чому вимагають платити за техобслуговування? 

Згідно пункту 5.4 ПБСГ обов’язок проведення технічного обслуговування внутрішнього газопроводу та газових приладів покладається на власника. 

9. Чому дорогі ціни на газифікацію та реконструкцію? 

Вартість будівельно-монтажних робіт по газифікації та реконструкції газових мереж визначається відповідно до програмного комплексу АВК-5 затвердженого Держбудом України.

10. Безперешкодний доступ. 

Кодекс ГРС пункт 5 глави 5 розділу III

Оператор ГРМ має право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних ділянок та інших об’єктів всіх форм власності, на яких розташована газорозподільна система, для виконання службових обов’язків, передбачених законодавством.

Для належного виконання Оператором ГРМ функцій щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску газу, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій споживач зобов’язаний забезпечити доступ на власні об’єкти представникам Оператора ГРМ за їх службовими посвідченнями для виконання службових обов’язків, зокрема, для:

перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій;

перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу;

виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання.

Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюються аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та за його рахунок.

 

11. Припинення газопостачання

Припинення газопостачання проводиться відповідно до пункту 5.7 ПБСГ та пункту 1 глави 7 розділу VІ Кодексу ГРС. 

Зокрема Оператор ГРМ має право припинити газопостачання у випадку відмови представникам Оператора ГРМ в доступі на об’єкти або земельну ділянку Споживача, де розташована газорозподільна система та/або газове обладнання, та/або комерційний вузол обліку газу.

 

12. Порядок відновлення газопостачання

Відповідно до пункту 6 глави 7 розділу VІ Кодексу ГРС відновлення газопостачання здійснюється Оператором ГРМ за письмовим зверненням споживача та після усунення наявних порушень і оплати заборгованості.